KONSTSKOLAN

Kontaktuppgifter:
Per-Erik Hedell
Tel: 070-525 03 34  eller

 info@p-ehedell.se
Tel. bostaden 054-202 27 87KONSTSKOLAN

Har sedan starten i början av år 2000 slutfört ett stort antal grundkurser och påbyggnadskurser i akvarell, olja och akrylmåleri. Skolan har under åren haft ett stort elevunderlag, under ledning av bildkonstnär Per-Erik Hedell.

I varje grundkurs läggs stor vikt vid materialkännedom, vad gäller egenskaper som äkthet, hållbarhet, kvalitet, hälsorisker och ekonomi. Kurserna är pedagogiskt upplagda så att eleven på ett logiskt sätt får en enkel vägledning fram till målet att skapa en bild.

Kursdeltagarna uppskattar att det i kurslokalen finns möjligheter till att under sakkunnig hjälp, kunna komplettera det material som du inte har själv och som du behöver för att genomföra kursen.

Det skall poängteras att visst material ingår i kursen. Skolan lånar ut ritbräda, vattenkärl och andra tillbehör som är nödvändiga för att kunna genomföra kursarbetet. Efter avslutad kurs erhåller du ett kursintyg. Flera av våra elever har haft egna utställningar och deltagit i flera samlingsutställningar.


KONSTSKOLAN
Kursprogram 2015


Den  kursverksamhet som  kommer bedrivas är om en elevgrupp på ca 8-10 personer  gör en förfrågan på en bestämd kurs. Vid ett sådan arrangemang skräddarsyr vi tider efter önskemål.


Om någon eller några elever skulle önska att undervisas på dagtid
kan det ordnas tisdagar - fredagar efter överenskommelse.


ANMÄLAN
Anmälningsblankett kan du ladda ner här: pdf
Den bör vara skolan tillhanda 10 dagar före kursdatum. Eller välkommen in och hämta en kurskatalog och anmälningsblankett.


KURSUTBUD UNDER 2015
A1. Akvarell    ( grundkurs )
A2. Akvarell    ( påbyggnad.1)
A3. Akvarell    ( påbyggnad.2)
AC 4.Akryl      ( grundkurs )
AC 5.Akryl      ( påbyggnad )
OL 6. Olja        ( grundkurs )
OL 7. Olja        ( påbyggnad )
PO 1.Portrett    ( grundkurs )
PO 2 Portrett    ( påbyggnad )
Tekn.o Persp.L ( grundkurs )


I samband med anmälan betalas en anmälningsavgift om 400:-
Resterande betalas på kursdagen, då även inköpt material som inte
ingår i kurspriset betalas. Anmälningsavgiften, återbetalas inte om
eleven uteblir utan giltigt skäl. Men gäller om annan kurs genomgås inom ett år, efter första anmälan.


KURSTIDER: enl. överenskommelse
Anmälningsavgiften betalas till Bg: 5467-3223 SWEDBANKANMÄLNINGSADRESS
Strandvägen 33A 652 17 Karlstad
Kursledare P-E Hedell Tel: 054-202 27 87 mobil: 070 525 03 34
Hemsida: www.p-ehedell.se E-post: info@p-ehedell.se